Banner
首页 > 新闻 > 内容
济南山东大学中心校区留学生公寓安装案例
- 2018-10-31-

安装地点:济南山东大学中心校区      

                                        安装产品:自助咖啡机   安装时间:2018-8-20

从象牙塔进入社会后的每一天,发际线以肉眼可见的速度不断后退像,是我们在与生活对抗中失守的阵线,还有日益加重的黑眼圈,纠结着一日三餐开始关心柴米油盐时间从来不曾为谁停下脚步,生活也未曾放过任何一个人,主角总是在紧要的关头登场,遇见自动售货咖啡机,才懂得生活原来也可以这么美好!